Komunikat sadowniczy PROCAM 12 z 29.06.2023

Jesteśmy w okresie, w którym teoretycznie powinniśmy mieć większą swobodę w zakresie wykonywania zabiegów ochrony. Jest jednak wiele zagrożeń, które nie pozwalają na spóźnione działania. Do takich należą np. Walka z tarcznikiem i owocówkami. O tym i o innych zabiegach w sadach zalecanych na ten czas posłuchać możecie Państwo w tym opracowanym komunikacie. Zapraszamy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Komunikat sadowniczy PROCAM 11 z 15.06.2023

W sadach teoretycznie możemy mówić o końcu zarodników workowych. Niestety w większości sadów pokazał się parch wtórny na jabłoniach. Aby nie chronić intensywnie sadów aż do jesieni, koniecznym jest próba jego wyniszczenia (tzw. wypalenia). Co dokucza w innych gatunkach i jakie nawozy wapniowe wybrać, a także w jakiej fazie jest obecnie tarcznik? Odpowiedzi w komunikacie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Komunikat Jagodowy PROCAM 07 z 13.06.2023

Truskawki w trakcie zbioru wymagają działania środkami ochrony o krótkiej karencji. Porzeczki mają coraz bardziej zwarte przejazdy i ilość zabiegów też musimy dostosować. Maliny są w różnym stanie i oprócz ochrony, nadal powinny być wykonywane zabiegi stymulujące. Jest to czas także na wiele nawozów poprawiających parametry uzyskiwanych owoców. Zapraszamy do wysłuchania komunikatu. WIĘCEJ INFORMACJI

Komunikat sadowniczy PROCAM 10 z 06.06.2023

W sadach coraz większa presja ze strony szkodników, konieczne dokładne lustracje i właściwe zaplanowanie zabiegów ochrony. Mączniak jabłoni o tej porze ma bardzo dobre warunki do rozwoju. A parch jabłoni? Czy parch jabłoni nam jeszcze w tym roku zagraża? Czy wysiały się już wszystkie zarodniki?

WIĘCEJ INFORMACJI

Komunikat Jagodowy PROCAM 06 z 31.05.2023

Jesteśmy na etapie dużego zagrożenia ze strony szkodników. Obserwujemy w jagodnikach przędziorki, roztocza truskawkowego, przebarwiacza malinowego, wielkopąkowca porzeczkowego, zwójki, pryszczarka porzeczkowego liściowego, początek lotów przeziernika porzeczkowego. Ze strony czynników chorobotwórczych występuje problem z mączniakiem mączniaki i opadziny liści, a także na rdze w uprawie porzeczek i malin. W nawożeniu dolistnym warto wystartować z nawożeniem wapniowym, ale na tym etapie nie wszystkie nawozy się do tego nadają.  WIĘCEJ INFORMACJI

Komunikat sadowniczy PROCAM 09 z 31.05.2023

Jesteśmy na etapie dużego zagrożenia ze strony szkodników. Obserwujemy w sadach owocnice żerujące na zawiązkach, loty owocówek, loty nasionnicy trześniówki, wzrost populacji przędziorków i pordzewiaczy. Także atak ze strony czynników chorobotwórczych nadal występuje, a uwagę najbardziej trzeba zwrócić na mączniaki, parcha i opadziny liści wywoływane przez alternarię i drobną plamistość liści drzew, a także na raka bakteryjnego. W nawożeniu dolistnym warto wystartować z nawożeniem wapniowym, ale na tym etapie nie wszystkie nawozy się do tego nadają. WIĘCEJ INFORMACJI

Komunikat sadowniczy PROCAM 08 z 25.05.2023

Opady deszczy wywołały silne infekcje ze strony parcha, mączniaka i brunatnej zgnilizny drzew pestkowych. 
Także choroby bakteryjne stają się większym zagrożeniem. Pokazały się bardzo silne porażenia rakiem bakteryjnym, a modele chorobowe wskazują na ryzyko infekcji także ze strony zarazy ogniowej. WIĘCEJ INFORMACJI

Komunikat Sadowniczy PROCAM z dnia 25.05.2023

Opady deszczy wywołały silne infekcje ze strony parcha, mączniaka i brunatnej zgnilizny drzew pestkowych. Także choroby bakteryjne stają się większym zagrożeniem. Pokazały się bardzo silne porażenia rakiem bakteryjnym, a modele chorobowe wskazują na ryzyko infekcji także ze strony zarazy ogniowej.

GRUSZA   Zaraza ogniowa i rak bakteryjny. WYSOKA PRESJA !!! Obecnie mamy dwa potencjalne rozwiązania: Plantivax/Vaxiplant 0,75 l/ha zarejestrowany w uprawie jabłoni i grusz na zarazę ogniową na okres do końca kwitnienia lub Luna Care 3 kg/ha w gruszy na obie wymienione choroby. Na tym etapie kwitną tylko młode posadzone w tym roku plantacje, zatem stosowanie Plantivax/Vaxiplant 0,75 l/ha jest jeszcze możliwe. Z kolei po okresie kwitnienia Plantivax/Vaxiplant w dawce 1 l/ha posiada rejestrację przeciw parchowi jabłoni, ale ubocznie będzie wspierać w walkę ze wspomnianymi bakteriami. Plantivax/Vaxiplant można łączyć z preparatem Captan 80 WDG.

W przypadku sadów z problemami chorób bakteryjnych, takich jak Zaraza ogniowa czy Rak bakteryjny, warto wspierać produktami miedziowymi (Miedź Ex., Magic Miedź) i uruchamiać podobnie jak w przypadku Plantivax/Vaxiplant wspierać naturalne mechanizmy obronne roślin produktami np.: na fosforynie potasu, fosfonianie dipotasu, fosetylu glinu, a także nawozami wapniowymi na bazie mrówczanu wapnia Pro Horti mrówCa. Niektóre z tych rozwiązań posiadają status środków ochrony roślin, a inne nawozów fungi- i bakteriostatycznych. 

ZARAZA OGNIOWA (Erwinia amylovora). W całym kraju rośnie zagrożenie zarazą ogniową. Okres kwitnienia jest bardzo ważnym okresem w ochronie sadów przed zarazą ogniową. W sadach owocowych dokucza najbardziej w gruszach, a czasem zaskoczyć potrafi w jabłoniach. Problem dotyczy często wiosennych nasadzeń, bo drzewka te kwitną w roku posadzenia później niż sady już rosnące, a właśnie wtedy presja ze strony chorobotwórczych bakterii Erwinia amylovora wywołującej zarazę ogniową jest największa. 

W tym roku kwitnienie sadów następuje później niż zwykle, a modele chorobowe zarazy ogniowej wskazują na rosnącą presję zagrożeń. Spodziewamy się opadów więc presja może dalej rosnąć. Poziom 300 DIV oznacza średni poziom zagrożenia dla sadów mających z tym patogenem kłopoty w ostatnich latach, lub mających problem z tą chorobą w regionie. Dla sadów zagrożonych, wysoki poziom zaczyna się od 350 DIV. Dla sadów zagrożonych, wysoki poziom zaczyna się od 350 DIV, a mamy koniec skali na 400 i zostało to osiągnięte

INFEKCJE ;  JABŁOŃ   GRUSZA   

Jak zawsze zachęcamy do stosowania rotacji środków ochrony roślin. Nie powinno się wykonywać bez potrzeby dwóch zabiegów z rzędu środkami z ryzykiem powstawania odporności (lub z tej samej grupy). Doszło do wielu silnych infekcji parcha. W przypadku słabo zabezpieczonych plantacji z objawami parcha, konieczne jest złamanie zasady przemienności środków i ponowne zastosowania preparatu układowego: Valor 250 EC0,2 l/ha + kontakt (np. Captan 80 WDG 1,9 kg/ha). W celu zapobiegania zmycia preparatów kontaktowych w czasie deszczowej pogody godny polecenia jest adiuwant SiroccoPro+. Ten specyficzny adiuwant polecany do sadowniczych opryskiwaczy wentylatorowych, działa antyznoszeniowo podczas wiatrów oraz ogranicza zmywanie z powierzchni liści preparatów kontaktowych. Działa także korzystnie na pobieralność przez roślinę preparatów układowych.

J A B Ł O Ń   Ochronę przeciw mączniakowi na tym etapie wykonujemy zazwyczaj co drugi zabieg, czyli co 10-14 dni, zabezpieczając tym samym sad w tym okresie przed parchem. Krótko po kwitnieniu polecane były grupy fungicydów SDHI (Sercadis, Luna Experience, Fontelis) a obecnie strobiluryn. Discus 500 WG jednak nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego w jabłoni, ale biorąc pod uwagę jego rejestracje do zwalczania mączniaka prawdziwego w uprawie wielu roślin jagodowych, należy przyjąć, że produkt ten użyty do walki z parchem jabłoni i gruszy, będzie wykazywać ubocznie dobre działanie zabezpieczające przed mączniakiem.

W okresie wzrostu zawiązków, przy stabilnej i ciepłej pogodzie można będzie sięgnąć po preparaty Alcedo 100 EC lub Talius Sad z rejestracją sadowniczą na mączniaki w jabłoni i gruszy. Warto także regularnie wycinać mocno porażone pędy przy okazji ręcznego przerzedzania zawiązków, cięcia letniego i innych prac w sadzie. Pędy takie należy wycinać także przy okazji cięcia zimowego.

ZWALCZANIE ZWÓJEK I OWOCÓWKI – zbliża się termin zwalczania gąsienic zwójek i owocówki. W wielu lokalizacjach odłowy w ostatnim tygodniu wielokrotnie przekroczyły próg zagożenia. Zabieg produktami długodziałającymi można opóźnić w przypadku zwalczania mszyc i gąsienic produktami zawierającymi acetamipryd (Carnadine, Leptosar, Mospilan itd.). Następnie należy korzystać z produktów długo działających jak Voliam/Coragen, Affirm, Delegate.

JABŁOŃ  ZWALCZANIE SZKODNIKÓW ! 

Na obecną chwilę zalecamy w celu zwalczania mszyc Afinto / Teppeki 50 WG w dawce 140 g/ha. W przypadku bawełnicy korówki tak nisko zarejestrowana dawka przy zastosowaniu na mszyce jedynie ograniczy ubocznie populację bawełnicy.

W przypadku owocówki jabłkóweczki i mszyc np. Carnadine 200 SL 0,4 l/ha.

SILTAC EC zwalcza mszyce, przędziorki, pordzewiacze, wdciornastki, a także migrujące tarczniki i miseczniki. Zabieg produktem SILTAC EC powinien szybko wyschnąć. Dawka w przeliczeniu na stężenie 0,15% co daje w zależności od wielkości drzew 1 litr SILTAC EC na 750 litrów wody/ha lub 0,75 litra SILTAC EC na 500 litrów wody/ha. 

 

GRUSZA  ZWALCZANIE SZKODNIKÓW – należy dalej LUSTROWAĆ SADY POD KĄTEM WYSTĘPOWANIA MIODÓWEK i ZWÓJKÓWEK. 

Po kwitnieniu niewielkie larwy można zwalczyć abamektyną np. MectorPro 0,75 l/ha z dodatkiem zwilżacza i najlepiej w godzinach wieczornych (preparat rozkłada się na słońcu). Zabieg MectorPro 0,75 l/ha  zwalcza także wzdymacza gruszowego i ubocznie zwalcza małe gąsienice zwójek. Po tygodniu należy wykonać kolejny zabieg zwalczający, ale już preparatem Movento 2,25 l/ha.

JABŁOŃ  GRUSZA  

W celu budowania dużych i jędrnych owoców stymulujemy podziały komórkowe w owocach stosując z proponowaną kolejnością przez najbliższe miesiące: 

- AVALON Wzrost Owoców I; 

- ProHorti CaPMaN 4-6 l/ha; 

- ADOB Ca IDHA 1-1,5 l/ha (bezpieczny chelat o rekordowej przyswajalności wapnia); 

- ProHorti mrówCa 3 l/ha (ograniczający także choroby bakteryjne); 

DRZEWA PESTKOWE:

Jak zawsze zachęcamy do stosowania rotacji środków ochrony roślin. Nie powinno się wykonywać bez potrzeby z rzędu dwóch zabiegów tymi samymi środkami (lub z tej samej grupy), jeśli znajdują się one w grupie środków z ryzykiem powstawania odporności.

WIŚNIA i CZEREŚNIA – WZROST OWOCÓW

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych:

Polecamy Valor 250 EC 0,2 l/ha mający rejestrację na drobną plamistość (a ubocznie zwalczający brunatną zgniliznę).

Rak bakteryjny

Miedzian 50 WP 1,5 kg/ha Miedzian Extra 350 SC 1,5 l/ha. Nawozowe produkty miedziowe wykazują działanie bakteriostatyczne i fungistatyczne. Nie należy dublować w jednym zabiegu miedziowych środków ochrony roślin z miedziowymi nawozami fungistatycznymi, aby nie przesadzić ze stężeniami miedzi – obecnie dawki miedzi są o połowę mniejsze niż w okresie przedkwitnieniowym. 

Drobna plamistość liści:  Dodifun 544 SC 1,7 l/ha przemiennie z Valor 250 EC 0,2 l/ha.

Brunatna zgnilizna: Luna Experience 0,6 l/ha lub Signum 0,75 kg/ha lub Society/Switch0,6-1kg/haWSKAZANE ROTACJE PRODUKTÓW!

Rak bakteryjny: Miedzian 50WP lub Miedzian Ex 350SC 1,5/ha lub nawozy miedziowe fungistatyczne przy braku limitów stosowania środków. 

Nawożenie dolistne - SuperFifty lub BM Start 1,5 l/ha.

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW – Konieczne lustracje na obecność mszyc. Należy wywiesić żółte tablice lepowe celem monitorowania nasionnicy trześniówki.

ŚLIWA  wzrost owoców 

Obserwujemy mszyce, zwójki, owocnice i loty owocówki śliwkóweczki.

Przeciwko mszycom polecamy długo działający Afinto / Teppeki 50 WG 140g/ha lub preparat o szerszym spektrum zwalczanych szkodników np. Leptosar 0,125 ml/ha.

Owocówka śliwkóweczka - Mospilan 0,2 kg/ha, Leptosar 0,125 ml/ha.

Owocnica - Inazuma 0,2 kg/ha lub Mospilan 0,125 kg/ha lub Leptosar 0,125 ml/ha. Zabieg warto połączyć z SILTAC EC lub K-PAK 0,15% do dodatkowego zwalczenia pordzewiaczy i przędziorków.

Misecznik śliwowy – Movento 100 SC 2,25 l/ha lub Mospilan 0,2 kg/ha. Zabieg będzie zwalczał także tarczniki.

Brunatna zgnilizna – Society / Switch 0,6-1 kg/ha lub Revyona 1,8 l/ha lub Luna Experience0,6 l/ha lub TobiasPro 0,75 l/ha.  Należy produkty stosować przemiennie zwracając uwagę na limity ich stosowań. W niższych temperaturach Society / Switch będzie wykazywał dobre działanie z uwagi na zawarty w swym składzie cyprodynil.

Jest to czas na AVALON PESTKA Wzrost Owoców, a dla osób stosujących technologię ProHorti polecamy ProHorti CaPMaN 4-6 l/ha lub ProHorti NPK 4-5 kg/ha. 

MORELE  BRZOSKWINIE  WZROST OWOCÓW.

Szara pleśń - Nie mamy zbyt wiele możliwości do stosowania rotacji środków ochrony roślin w tej uprawie, ze względu na wąskie rejestracje środków. Na ten okres rejestrację posiada Luna Experience 400 SC w dawce 0,6 l/ha przeciwko szarej pleśni, ale wiadomym jest, że ubocznie będzie także zwalczać inne choroby w tym  brunatną zgniliznę drzew pestkowych.

Rak bakteryjny - Z uwagi na brak rejestracji fungicydów miedziowych na ten okres, warto wspierać się miedziowymi nawozami fungistatycznymi jak Miedź Extra/ Magic Miedź 1,5 kg/ha ograniczającymi raka bakteryjnego i brunatną zgniliznę drzew pestkowych.

Brunatna zgnilizna Revyona 1,8 l/ha lub Luna Experience 0,6 l/ha lub Society / Switch 0,6-1kg/ha lub Signum 0,75 kg/haWSKAZANE ROTACJE PRODUKTÓW z zachowaniem limitów.

 

NAWOŻENIE POZAKORZENIOWE (oprysk):

Technologia nawożenia ProHorti i nawozów algowych 

W czasie pokwitnieniowym warto wystartować z nawożeniem fosforowym odpowiedzialnym za podziały komórkowe w zawiązkach i nawożeniem wapniowym odpowiadającym za strukturę komórek, a zwłaszcza ich ścian komórkowych. Polecamy innowacyjny produkt ProHorti CaPMaN w dawce 4-6 l/ha, który pozwala na łączne zastosowanie wapnia i fosforu. 

W czasie wzrostu zawiązków wchodzimy z nawożeniem wapniowym, aby budować jędrność owoców. Polecamy ProHorti mrówCa 2-3 l/ha lub ProHorti PASP Ca 2-5 kg/ha zaczynając od dawek niższych i zwiększając je wraz ze wzrostem zawiązków.

Po kwitnieniu warto stosować nawozy algowe np. Super Fifty lub BM Start w dawce 1,5-2  l/ha wpływające na poprawę jakości owoców i ograniczające ordzawianie się owoców. Zabiegi można łatwo łączyć z zabiegami ochroniarskimi. 

POPRAWA JAKOŚCI OWOCÓW : Regulex 10 SG (gibereliny) zwiększają rozmiar owoców i ograniczają ordzawienie skórki jabłek.

Regalis Plus 10 WG wpływa hamująco na wzrost pędów, ale poprawia utrzymanie się owoców. 

Po kwitnieniu warto stosować nawozy algowe np. Super Fifty lub BM Start w dawce 1,5-2  l/ha wpływające na poprawę jakości owoców i ograniczające ordzawianie się owoców. Zabiegi można łatwo łączyć z zabiegami ochroniarskimi. 

Technologia nawożenia TIMAC Agro W Sadach jabłoniowych TIMAC poleca Maxifruit w dawce 2,5 l/ha co komponuje się z programami giberlinowymi wzmacniając ich działanie, np. stosując łącznie z Regulex. Preparat Maxifruit zawiera fitohormony roślinne pobudzając roślinę do produkcji cytokinin, auksyn i giberelin. 

STOSOWANIE REGALISU I GIBERELIN w jabłoniach i gruszach:

Regulex 10 SG zawiera gibereliny GA4 i GAi służy do poprawy zawiązywania owoców gruszy, a także do wspomnianego ograniczania ordzawiania owoców jabłoni. Zarejestrowana dawka Regulex 10 SG wynosi 50 g/ha w jabłoniach. 

Do zakwaszenia wody możemy użyć np.: PROACID w zależności od twardości wody najczęściej w dawce 0,2-0,5 l/1000 l wody. 

ZABIEG ZLECAMY WYKONAĆ PRZED OBLOTEM PSZCZÓŁ. 

 

Pełny program giberelinowy znacząco poprawia wygląd owoców oraz zwiększa plon. Polega on na 3-4 krotnym zabiegu gibereliną GA4+7 od chwili końcówki kwitnienia do 40 dni po (zabiegi co 10-14 dni). Jednokrotny zabieg nie przyniesie zadawalających efektów. W okresach chłodów zabiegi należy wykonać z uwzględnieniem krótszych przerw.

W odmianach drobnoowocowych warto zamiast 1-2 zabiegów samym Regulexem,zastosować Promalin 0,5 l/ha lub do Regulexu dołożyć Maxcella 0,25-0,5 l/ha. Zabieg wpływa na poprawę zwiększenia docelowego rozmiaru owoców poprzez wytworzenie w nim większej ilości komórek. Owoce tym samym zazwyczaj są jędrniejsze. Standardowo odstęp między stosowaniem regulatorów wzrostu przerzedzających zawiązki, a giberelinami i Regalisem wynosić powinien minimum 3 dni.

W przypadku produktów Regulex 10 SG w mieszaninie z produktem Regalis Plus obserwuje się pozytywne działanie mieszaniny jednak zaleca się wykonać zabiegi oddzielnie. Produkt Regulex 10 SG można zatem w przypadkach braku czasu i warunków pogodowych użyć łącznie z preparatem REGALIS Plus 10 WG. Łączne stosowanie tych regulatorów jest zatem uzasadnione w warunkach deficytu dni z właściwą do wykonania zabiegów pogodą.

Innych giberelin nie należy podawać w mieszaninie z produktem Regalis Plus. Standardowo zalecany odstęp między stosowaniem giberelin i Regalisu wynosić powinien minimum 3 dni.

REGALIS Plus 10 WG służy przede wszystkim do ograniczania wzrostu drzew. W jabłoni polecany jest głównie w dwóch terminach. Pierwszy zabieg – najpóźniej, gdy pędy osiągną 10 cm. Pierwsza dawka zazwyczaj wynosi 1-1,5 kg/ha.

W gruszy podstawowym założeniem stosowania produktu Regalis® Plus 10 WG jest poprawa plonowania poprzez stymulację tworzenia pąków kwiatowych na kolejny sezon. Regalis® Plus 10 WG pomaga w ochronie drzew przed infekcjami zarazy ogniowej. Wzmocniona zostaje także naturalna odporność drzew, dzięki czemu są one mniej podatne na mączniaka jabłoni i parcha jabłoni. Rejestrację Regalis® Plus 10 WG można znaleźć także w uprawie truskawek

Do zakwaszenia wody możemy użyć np.: PROACID w zależności od twardości wody najczęściej w dawce 0,2-0,5 l/1000 l wody. 

Najszybszą drogą kontaktu z Państwem pozostają nasze SMS-y. Informujemy w nich o najbardziej aktualnym sposobie działania w sadach i na plantacjach. Informacje w punktach handlowych PROCAM i u PRZEDSTAWICIELI PROCAM.

Zachęcamy także do śledzenia naszych informacji na naszym kanale społecznościowym:

www.facebook.com/horti.procam/

 

PRZERZEDZANIE ZAWIĄZKÓW  na ciepły okres.
Na rynku występuje kilka produktów różniących się koncentracją zawartości benzyloadeniny. Na uwagę  zasługuje  MaxCel, który jak zapewnia producent posiada najlepszą wchłanianie ze wszystkich produktów zawierających 6BA.
WARIANT nr 1.  MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA)
MAXCEL
 3,5-7,5 l/ha bez mieszania z innymi produktami.
MaxCel-Stosowanie:
-  Przerzedzanie zawiązków owoców. Poprawia wielkości jabłek. 
-  Stosujemy 2 –3,5 tygodnie od pełni kwitnienia (wielkość zawiązków 8-10-12-15 max 20 mm),
-  Stosujemy w temperaturach powyżej 20°C (min.18°C w ciągu dnia oraz w dniach po aplikacji),
-  Maksymalna dawka dla zastosowania jednorazowego: 5 –7,5 l/ha /1000 l (ewentualnie + nawóz Pomonit  100-150 ml).  Mniejsze dawki dla Szampionów i Idaredów, natomiast w odmianach Gala, Golden i in. trudno zrzucające owoce dawki wyższe.
-  Minimalna dawka dla zastosowania jednorazowego: 3,75 –5 l/ha

MaxCel i inne benzyloadeniny stosowane zbyt późno mają słaby efekt przerzedzania. Warto zatem PILNOWAĆ wczesnych terminów zabiegu, ale zabieg obowiązkowo wykonać w okresie przed kilkoma ciepłymi dniami.
MaxCel stosowany z opóźnieniem, np. gdy zawiązki będą miały >16-20mm może wykazać ograniczone przerzedzenie, ale i tak poprawi parametr wielkości owoców. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w odmianach drobnoowocowych (Gala, Golden). 

WARIANT nr 2.  MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA)
MAXCEL
 3,5-5 l/ha + nawóz Pomonit 100-200 ml /1000 l  
Wyższe dawki dla Gal i Goldena.

WARIANT nr 3.  MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA)
MAXCEL 1,8-2,5 l/ha + nawóz Pomonit 150-200 ml /1000 l  
Dla typowych odmian.

WARIANT nr 4MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA) na: Idared, Szampion, Jonagoldy; 
Dobry efekt daje także MAXCEL 1,875 l + nawóz Pomonit 150 ml/1000/ha 
( porównywalne działanie do bioprzerzedzacza w dawce 0,75 l/ha) 

WARIANT nr 5MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA) na: Golden, Gala, Elise, Lobo. 
MAXCEL 2,25 l + Fixor 90 ml/1000 l  
MAXCEL 2,25 l + nawóz Pomonit 180 ml  
(porównywalne działanie do bioprzerzedzacza w dawce 0,9 l/ha) 

MaxCel i inne benzyloadeniny stosowane zbyt późno mają słaby efekt przerzedzania. Warto zatem PILNOWAĆ wczesnych terminów zabiegu i temperatury stosowania. Ideał to stosowanie w pochmurny dzień w temperaturze powyżej 20°C (min.18°C w ciągu dnia oraz w kilku dniach po aplikacji),
MaxCel (gdy zawiązki będą miały >16mm) zawsze poprawi parametr wielkości owoców. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w odmianach drobnoowocowych (Gala, Golden).

 

Krzysztof Gasparski,   PROCAM Polska Sp. z o.o., E-mail: krzysztof.gasparski@procam.com.pl

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Komunikat Jagodowy PROCAM 05 z 23.05.2023

Znajdujemy się nadal na etapie wysokich zagrożeń infekcyjnych ze strony wielu chorób i szkodników. Konieczne są zabiegi grzybobójcze i owadobójcze, regeneracja roślin i praca nad wielkością owoców. Wzrasta presja ze strony szkodników – KONIECZNE CZĘSTE LUSTRACJE. Zapraszamy do wysłuchania komunikatu. WIĘCEJ INFORMACJI

Komunikat sadowniczy PROCAM 07 z 16.05.2023

Zapraszamy na kolejny komunikat sadowniczy dla roślin drzewiastych. Poruszamy bieżące aspekty walki z chorobami i szkodnikami a także wykorzystywanie regulatorów wzrostu.  WIĘCEJ INFORMACJI

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij ZAMKNIJ

Zamknij