Maister 310 WG jest środkiem chwastobójczym, w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie kukurydzy. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.