AtriGran tonawóz wapniowy węglanowy dopuszczony do stosowania w rolnictwie (także w rolnictwie ekologicznym).