FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna środka należy do grupy 9.