Fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni oraz gruszy.