Sulfisad jest nawozem siarkowo-wapniowym o działaniu interwencyjnym i zapobiegawczym bez pozostałości na bazie polisiarczku wapnia (ciecz siarkowo-wapienna)