REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowany w celu przerzedzania zawiązków, zwiększenia wielkości owoców i zapobiegania wystąpieniu przemiennego kwitnienia jabłoni i gruszy.