Nawóz SIARKA Pro 80 WG przeznaczony jest do nawożenia dolistnego roślin uprawnych charakteryzujących się dużym zapotrzebowaniem na siarkę oraz uprawianych na glebach ubogich w siarkę. Zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na wysokość, jakość i zdrowotność plonów.