INSEKTYCYD w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssącyc gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna acetamipryd zaliczona jest do grupy neonikotynoidów (grupa 4A).