Produkt przeznaczony do stosowania w trakcie kwitnienia roślin uprawnych. Istotnie podnosi atrakcyjność kwiatów dla pszczół i innych owadów zapylających. Działanie preparatu prowadzi do większej aktywności i częstotliwości odwiedzin kwiatów przez te owady, bardziej efektywnego transferu pyłku, a więc lepszego zapylenia roślin. Konsekwencją jest znaczna poprawa jakości i wielkości plonu.
Produkt do stosowania w uprawach rolniczych: rzepak, gryka, gorczyca i inne oraz ogrodniczych: drzewa i krzewy owocowe, warzywa, w tym plantacje nasienne.
Stosuje się go w formie opryskiwania roślin, po uprzednim rozcieńczeniu w wodzie, przy użyciu tradycyjnej aparatury do aplikacji agrochemikaliów.