Krystaliczne nawozy w pełni rozpuszczalne w wodzie do fertygacji w podłożach inertnych, organicznych i w gruncie.