Insektycyd Steward jest preparatem starszej generacji, który działa na układ nerwowy zwalczanych insektów. Coragen natomiast jest produktem nowszej generacji, który powoduje paraliż mięśniowy m.in. owocówki jabłkóweczki czy zwójkówki liściowej.