W przypadku warzyw korzeniowych zmiany wywołane przez nicienie są bardzo niespecyficzne. Mając jednak jakiekolwiek podejrzenia, pierwszym krokiem powinno być przebadanie pola pod kątem zagrożenia, jakie niosą ze sobą nicienie. Zazwyczaj uszkadzają one system korzeniowy, negatywnie wpływając na wszystkie aspekty związane z wielkością i jakością plonu.