PRO HORTI CaN to płynny nawóz na bazie azotanu wapnia wzbogacony w magnez i mikroelementy. Szczególnie zalecany do nawożenia pozakorzeniowego oraz w trakcie nawadniania (fertygacja). Dokarmianie dolistne wapniem jest konieczne, szczególnie w uprawach ogrodniczych, z powodu ograniczonego przemieszczania i transportowania jonów Ca2+ w roślinach.