Produkty Pro Horti Complex są uniwersalnymi nawozami przeznaczonymi głównie do upraw ogrodniczych. Produkty zaliczamy do grupy tzw. nawozów bezchlorkowych z powodu zawartości siarczanowej formy potasu. Siarka dodatkowo wpływa na lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Optymalne proporcje makro- i mikroskładników wpływają na zwiększenie plonu i poprawę jego jakości.