Nawożenie wapniowe sadów owocujących jest nadal jednym z najważniejszych obowiązków. Choroby fizjologiczne czasem potrafią czynić większe szkody niż typowe choroby patogeniczne. Przykładem może być ukazująca się właśnie w sadach jabłoniowych gorzka plamistość podskórna.