W komunikacie poruszamy następujące zagadnienia: występowanie szkodników i zalecenia związane z ich zwalczaniem. Zagrożenia ze strony chorób patogenicznych i fizjologicznych. Podtrzymywanie owoców przed opadaniem z drzew. Zabiegi poprawiające wybarwiane się owoców. Zabiegi przedzbiorcze poprawiające ich jakość pozbiorczą. Zabiegi pozbiorcze w sadach pestkowych. ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA FILMU.