Dalej widzimy dużą presję ze strony szkodników. Cały czas dyżurnie latają niektóre zwójki, aktywne są liczne mszyce w tym bawełnica korówka, ale niewidoczne gołym okiem pordzewiacze wysysają soki z liści i jeśli nie zostaną zwalczone, to będą powodować ordzawianie się owoców. O czym jeszcze? Proszę, Sami posłuchajcie.