Przed kwitnieniem jabłoni bardzo dobre efekty daje zastosowanie produktu Reldan 225 EC, który zwalcza szkodniki zimujące lub pojawiających się na początku wiosny. Reldan jest bardzo uniwersalny, ponieważ zwalcza wszystkie stadia rozwojowe szkodnika poprzez działanie gazowe, żołądkowe i kontaktowe.