Daneel poza ochroną zapobiegawczą jednocześnie buduje zdolność wewnętrznej odporności rośliny na patogeny, w tym parcha jabłoni.