Preparat BIOGEN REWITAL PRO+ regeneruje zdegradowaną glebę i uzupełnia środowisko glebowe o bakterie glebowe, które wpływają na przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych oraz zwiększenie dzięki temu ilości dostępnych w glebie składników pokarmowych roślinom.