Technologia PROCAM w sadzie jabłoniowym odmiana Elise. Plon na poziomie 70 t/ha, wielkość owoców powyżej 7 cm o pięknym wybarwieniu. W technologii zastosowano Regalis PLUS 10 WG w 4 dawkach, jesienią do nawożenia wapniowego użyto Czarnej Kredy, niedobory potasu uzupełniono solą potasową, natomiast wiosną zastosowano Elixir Supreme, saletrę wapniową. Na plantacji zastosowano program giberelinowy z Regulex 10 SG, aminokwasy NaturalCrop SL i Delfan Plus oraz pełną technologię nawożenia AVALON. Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Sadowniczymi PROCAM.