Orthocide WDG to środek grzybobójczy, którego substancją czynną jest, dobrze znany sadownikom, kaptan.