Rosnąca presja szkodników, węższa gama preparatów do dyspozycji i zwiększające się wymagania odbiorców względem pozostałości po zastosowanych środkach ochrony roślin stawiają producentów warzyw przed ogromnymi wyzwaniami, które są ze sobą w konflikcie. Jak ochronić uprawy mniejszą ilością zabiegów, zapewniając wyższą jakość i wyższy plon przy rosnącej presji szkodników?