Żerujące gąsienice owadów powodują uszkodzenia liści łodyg, owoców i korzeni. Często miejsca uszkodzenia stanowią wtórne wrota zakażeń chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Skutkiem powyższego jest przede wszystkim gorsze plonowanie, upośledzenie pobierania składników pokarmowych, obniżona fotosynteza, gorsza jakość owoców i warzyw, obniżenie jakości przechowalniczej produktów roślinnych, obecność szkodników w plonie i w konsekwencji problem ze sprzedażą lub wręcz niemożliwość sprzedaży. Większość preparatów chemicznych stosowanych w ochronie przed gąsienicami jest skuteczna, ale niestety tworzą pozostałości w roślinach, co często uniemożliwia ich stosowanie w okresie przed zbiorczym oraz w okresie zbiorów.