PROSUPERO PH, oprócz właściwości anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych zawiera kolorymetryczny wskaźnik pH, dzięki któremu możemy w bardzo łatwy sposób określić odczyn cieczy użytkowej na podstawie barwy.