Preparat PROACID pozwala na uzyskanie kwaśnego odczynu cieczy roboczej, optymalnego dla produktów opartych na kaptanie oraz dla regulatorów wzrostu. Obniżenie pH wpływa pozytywnie na rozpuszczalność, mieszalność, stabilność roztworów oraz poprawia efektywność zabiegów środkami ochrony roślin i nawozami. PROACID przedłuża działanie środków ochrony roślin opartych na kaptanie i opóźnia rozkład substancji czynnej, co pozwala na zachowanie dłuższych przerw między zabiegami. Przy mieszaninach produktów opartych na substancji czynnej kaptan z nawozami wapniowymi stosujemy wyższe z zalecanych, dawki kondycjonera PROACID.
PROACID dedykowany jest do produktu RAPTAN-PRO 80 WG