Płynny roztwór zawierający kwasy huminowe i fulwowe ekstrahowane z Leonardytów. Te naturalne składniki wystęują w rozkładającej się materii organicznej i są aktywnym
składnikiem próchnicy.